Ett batteri till.

Då vi hade ett par helger som inte var aktuella för segling så satte jag igång med att undersöka hur man skulle kunna placera ytterligare ett batteri i Hopplatofflan. Efter mycket funderande så verkade det som om det bästa stället var på aktersidan av skottet vid motorrummet.
Det enklaste hade varit att köpa en färdig batterilåda och spänna fast den men då hade det inte gått att montera batteriladdaren och solcellsregulatorn på ett bra sätt.

Därför byggde jag en i plywood. Efter att ha mallat upp batterilådan i kartong så sågade jag ut delarna. Nästan allt har platsbyggts och har skruvats och limmats fast med epoxi samt väv på båda sidor om plywooden där det varit möjligt. Allt för att få en stabil låda som inte lossnar i hårt väder. Luftare för ventilation sattes också dit.

På utsidan av batterilådan kunde jag placera batteriladdaren och regulatorn till solcellen. Sen fick jag fäst upp alla kablar snyggt och prydligt. Batterikablarna ligger också väl skyddade i flexrör.

Även om detta utan tvekan är den jobbigaste förbättringen vi gjort så innebär ytterligare ett batteri att vi klarar oss bättre när vi är ute. Vi är inte så beroende av landström med en batteribank på förbrukningssidan på 240 ampere.

I den gamla batterilådan sitter nu tre förbrukningsbatterier och i den nya lådan ett startbatteri. När det är dags att bytta förbrukningsbatterierna sätter vi förmodligen i AGM-batterier istället för det traditionella ”fritids-/båtbatterierna”.