Lite justeringar i elsystemet.

När jag installerade den nya elmätaren så fick jag inte kablarna för laddaren och solcellen på rätt sida av shunten. Det blev därför inte helt optimalt när man endast kunde se hur mycket ström som förbrukades men inte hur mycket som tillfördes.Generatorn satt i och för sig på rätt sida av shunten men de tär […]