Strul med värmaren.

Vi har varit ute ett par gånger nu på vårkanten och då är det ju en lycka när man har en bra värmare i båte. Det sitter en Webasto Air Top 3500 i Hopplatofflan och fram till i år så har den fungerat utmärkt rent bortsett från den lösa kabeln, 2013, som gjorde att värmaren […]

Lite justeringar i elsystemet.

När jag installerade den nya elmätaren så fick jag inte kablarna för laddaren och solcellen på rätt sida av shunten. Det blev därför inte helt optimalt när man endast kunde se hur mycket ström som förbrukades men inte hur mycket som tillfördes.Generatorn satt i och för sig på rätt sida av shunten men de tär […]