Genomförda uppdateringar 2018.

  • Epoxibehandling av botten på varv.
  • 3 nya Tudor Nautic 80 A batterier.
  • Byte av gummibälg mm till S-drev på varv.
  • Nytt myggnät till portlight.