Genomförda uppdateringar 2013.

 • AIS-mottagare/sändare True Heading Carbon.
 • Solcell och NAPS MPPT regulator.
 • Gobius tankmätare.
 • Ny slaskhink under vask.
 • Sjövatten kran vid pentryvask inklusive intagsfilter.
 • Krokar i för- och akterpik.
 • Byte av 220 volts uttag vid pentry.
 • Ny Tyresövagga.
 • Ny stävstege.
 • 4 nya fender, fenderlinor och fenderskydd.
 • Nytt 16 kg DELTA ankare samt 5 m 10 mm kätting.
 • Seatalk NG-kablage samt plint.
 • Nytt Raymarine I70 instrument.
 • Livbojsljus och ny livboj.
 • Ny toapump Twist’n’lock.
 • Nytt spinnakerfall.